Media Wereld heeft nog voedsel genoeg.mp4

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=10904
  • 942
  • 0
  • 0
Delen
  • merijntje
  • 138 media
  • uploaded 21 oktober 2012

De wereld heeft nog voedsel genoeg
 
Merijntje kijkt terug op de wereldvoedseldag die op 16 oktober werd gehouden. De wereldbevolking groeit nog met de dag en dat zou naar zijn mening best wat minder kunnen. Iedere mond dient gevoed te worden. Aan de andere kant kan men ook proberen de landbouwproductie verder op te voeren. Meer graan, meer maïs, meer bonen en meer suiker per ha om maar wat te noemen. Daarbij dient rekening gehouden te worden met het beschikbare areaal aan geschikte landbouwgrond. Natuur opofferen voor landbouwgrond kan op weinig sympathie rekenen maar nood breekt wet.
 
Het is vooral zwart Afrika dat gebukt gaat onder voedselcrisissen maar in veel gevallen ligt dat niet aan de voedselproductie maar de belemmeringen die zulk een productie worden opgelegd door oorlogen en andere gewapende conflicten.
Merijntje denkt dat direct gerichte ontwikkelingshulp in de vorm van voorbeeld bedrijven een goede bijdrage kunnen leveren aan de lokale voedselproductie. Nederland moet dan wel bedingen dat "onze"mensen daar dan ook de "baas"zijn en mogen blijven voor een reeks van jaren.
Zelf moeten we als westerse wereld ook de hand in eigen boezem steken en ons afvragen of we landbouwareaal kunnen of mogen gebruiken voor biobrandstoffen of voor de productie van plantaardige eiwitten die we vervolgens aan ons varkens en kippen voeren om er vlees voor terug te krijgen.

Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010