Media Wat je allemaal zou kunnen doen met 50 ha eigen grond

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=12994
  • 117
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1644 media
  • uploaded 27 april 2018

Wat zou je allemaal kunnen doen met 50 ha eigen grond

Merijntje uit Halsteren fantaseerde van de week dat hij 50 ha grond zou bezitten. Een mooi aaneengesloten perceel, zonder geren of slechte kanten en hoeken. Wat zou hij er dan mee gaan doen vroeg hij zich af.

Gewoon traditioneel er mee gaan `boeren` en dat wil zeggen het zaaien of planten van traditionele landbouwgewassen. Dan weet hij eigenlijk al bij voorbaat dat hij daar niet echt `rijk` van zal worden want er kleven veel risico´s aan het gebruik op deze manier. Hoe ontwikkelen zich de gewassen, is het te droog of is het te nat. Wat doen de prijzen op de markten en hoe zal het gaan met ziektebestrijding en onkruidbezetting etc. etc. Maar wat zou hij dan kunnen doen met die gefingeerde 50 ha…..

Merijntje was het ook niet ontgaan dat er een grote behoefte lijkt te ontstaan aan groene energie in de vorm van zonne energie die kan worden gewonnen met zonnepanelen. Voorlopig zijn de meeste van die panelen nog geplaatst op daken van bedrijfsgebouwen en op daken van partikuliere woningen maar er is meer en meer sprake van dat het ook op landbouwgrond zou kunnen.

Merijntje ziet hier en daar bij mensen met een grote tuin ook al zonnepanelen op de grond omdat ze die niet op hun dak willen hebben omdat het ontsiert. Merijntje beseft ook het dilemma voor de boer… wat moet hij doen..

Gewone gangbare voedselgewassen verbouwen of energie opwekken en verkopen met behulp van zonnepanelen op zijn grond. De meningen hierover zijn nog behoorlijk verdeeld, ook onder boeren zelf heeft Merijntje gemerkt.

De burger is over het algemeen tegen net zoals die ook tegen windmolens is maar ook tegen atoomenergie en energie opgewekt met behulp van steenkool. Maar die zelfde burger wil er in de winter wel warmpjes bijzitten dus….hoe moet het Landbouwgrond onttrekken aan de voedselproduktie is misschien ethische niet juist terwijl er in de wereld hier en daar nog volop tekort aan voedsel is.

Merijntje vraagt zich af of de Nederlandse boer daar een boodschap aan moet hebben want hij kan alleen van de wind leven als hij ook een windmolen op zijn land mag plaatsen of zich warmen aan de opbrengst van zon energie als hij zonnepanelen mag `planten`op zijn grond. Los van dat alles zijn er echter nog veel meer mogelijkheden om grond te benutten en er wat mee te doen. Alles hangt af van het feit in hoeverre de eigenaar van die grond voor zijn dagelijks brood afhankelijk is van de opbrengsten van dat land.

Categorieën: Algemeen, Akkerbouw, Platteland, Overig
Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010