Media Vrouw is niet meer het zwakke geslacht

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=11954
  • 239
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1643 media
  • uploaded 14 maart 2015

Vrouw is niet langer het zwakke geslacht Merijntje is zich ervan bewust dat een goede vrouw van groot belang is voor de man. Maar in het bijzonder voor de kleine zelfstandige ondernemer en al helemaal voor de boer. Hij was verbaasd dat er vorige week een internationale vrouwendag was. Hij vroeg zich af of dit nog wel echt nodig was want naar zijn mening hebben de vrouwen toch de zelfde rechten en plichten als de man. Er is ooit sprake geweest van het zwakke geslacht wanneer het over de vrouw ging maar aangezien vrouwen gemiddeld langer leven dan de mannen kan je beter spreken over de man als het zwakke geslacht. Een vrouw van de boer leeft mee met het bedrijf en werkt er vaak op gelijke basis van inspanningen in mee en kan dan ook met recht eveneens “boer” worden genoemd. Zij is van groot belang en daar heeft ze geen “internationale vrouwendag” meer bij nodig. Niet altijd zichtbaar en hoorbaar speelt de vrouw een grote rol bij de belangrijke beslissingen op het boerenbedrijf. Ze zal meewarig moeten lachen om een internationale vrouwendag. Ze kijkt met scepsis naar het programma boer zoekt vrouw dat in haar ogen eigenlijk beter “vrouw zoekt boer” genoemd zou kunnen worden want de vrouw wordt er als wegwerpartikel in opgevoerd. Aan die vrouwen is internationale vrouwendag wellicht goed besteed. Merijntje vroeg zich ook af waarom de vrouw in het verleden vaak als minder waard werd gezien dan de man. Hij kwam tot de bevinding dat de oorsprong misschien wel in de Bijbel gevonden moet worden. Het scheppingsverhaal spreekt van het feit dat het Opperwezen de man schiep uit een hoopje stof. Maar Adam zo werd hij genoemd was maar alleen dus besloot het Opperwezen dat hij een vrouw moest hebben. Hij nam een rib uit lijf van Adam en creëerde daar de Vrouw van die Eva werd genoemd. Merijntje vindt het dan niet gek dat daarin wellicht de oorsprong is gelegen van het waardeverschil tussen man en vrouw. Dan kwam er tot overmaat van ramp nog bij dat Eva zich in het zorgeloze paradijs liet verleiden door de duivel in de vorm van een slang om van een verboden vrucht te eten. Toen gaf ze ook Adam er een hapje van en daarna verloor de mens als straf het zorgeloze leven en moest hij in het zweet des aanschijns voortaan zijn brood verdienen. Allemaal de schuld van de vrouw?!

Categorieën: Algemeen, Platteland, Overig
Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010