Media Varkenshouders in Nood

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=9644
  • 1255
  • 0
  • 0
Delen
  • merijntje
  • 138 media
  • uploaded 13 augustus 2011

Merijntje heeft te doen met de varkenshouders in ons land. Er wordt verlies geleden en dat in een tijd dat er toch al niet veel financiele reserve op de bedrijven is. De prijs van het varkensvlees is te laag. De prijs voor de biggen die op een vermeerderingsbedrijf worden geproduceerd zijn te laag. Zo zelfs dat er helemaal geen afzet voor is en de zeugenhouders met de biggen blijven zitten. Daar hebben ze geen plaats voor dus wordt in sommige gevallen euthanisie gepleegd op die pasgeboren biggen. Dat is schrijnend voor de zeugenhouder want dat is echt niet de bedoeling. Toch is het soms onvermijdelijk. Medelijden met de biggen hoeft men volgens Merijntje niet te hebben want er wacht hen na vier maanden toch het slachthuis als ze zouden blijven leven. Het is de varkenshouder en zijn of haar gezin die morele steun nodig hebben om de grillen van de vrije markt te kunnen verdragen.

Categorieën: Varkens, Algemeen
Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010