Media Varkenshouders in Nederland spreken straks met één stem

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=11915
  • 370
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1643 media
  • uploaded 10 januari 2015

Varkenshouders in Nederland kunnen straks met één stem spreken Merijntje heeft af en toe te doen met de varkenshouders in ons land. Het zijn hardwerkende ondernemers die met levende have hun brood moeten verdienen. Wanneer je door het land rijdt dan zie je maar heel zelden een levend varken want die dieren zitten in dichte stallen. Niemand mag ze zomaar gaan bekijken want het gevaar voor het overbrengen van een besmettelijke ziekte is veel te groot. Er zijn een aantal zichtstallen waar de burger vanachter dik glas een kijkje kan nemen in zo’n stal maar daar blijft het dan ook wel bij. Merijntje ziet af en toe wel levende varkens op de snelweg wanneer een veewagen volgeladen met slachtrijpe varkens op weg is naar de slachterij. Ofschoon Merijntje heel goed begrijpt dat de weg naar de slachterij gedaan moet worden krijgt hij het toch altijd een beetje wee om het hart. Vanuit de warme stal op weg naar de slachterij. Onwetend van hetgeen hen te wachten staat. Er blijven steeds minder varkenshouders over in ons land. Er is een sluipende sanering aan de gang. De kleinere bedrijven hebben vaak geen opvolger meer en hebben gezien de slechte financiële resultaten geen geld voor modernisering van de onderneming. Noodgedwongen verkoop is het enige alternatief maar bijna niemand wil de verouderde bedrijfjes kopen. Zij die overblijven worden steeds groter en hebben het ook moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. De Nederlandse varkenshouders zijn verdeeld in drie groepen. Zij die aangesloten zijn bij de “LTO vakgroep Varkenshouderij”, zij die verenigd zijn bij de “Nederlandse Vakbond Varkenshouderij” en een groep die zich nergens bij heeft aangesloten. De beide genoemde organisaties doen nu een poging om een nieuwe organisatie in het leven te roepen onder de naam Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). De organisatiestructuur is geregeld en erkend. Nu is het woord aan de individuele varkenshouders om er zich ook bij aan te melden. Merijntje is benieuwd hoe massaal de aanmeldingen zullen zijn. Zullen de varkenshouders er in geloven en inzien dat eenheid ook macht kan betekenen. Spreken namens alle varkenshouders in Nederland zou een prima ontwikkeling zijn. De vraag blijft echter welk een invloed zal zo’n POV kunnen uitoefenen in de praktijk. Zal de veevoederindustrie, de groothandel, de verwerkende vleesbedrijven en de supermarkten er naar willen luisteren? Merijntje denkt dat veel zal afhangen van het “gezicht” van de POV. Wiens stem zal klinken en hoe serieus zal die worden gehoord en naar worden geluisterd. Ooit kende ons land alleen gemengde bedrijven die voor een groot deel een zelfde manier van bedrijfsvoering hadden. Wat koeien, wat varkens, wat kippen en wat akkerland. Later begonnen sommige van die bedrijven zich te specialiseren in een van de genoemde takken en werd bijv. de varkenshouderij de hoofdactiviteit van zo’n bedrijf. Dat vroeg om speciale voorlichting en bedrijfsvoering en dat pastte niet meer in een algemeen lidmaatschap van een landbouworganisatie. Zodoende ontstonden de aparte vakgroepen waar de landbouworganisaties het vaak moeilijk mee hadden want er ontstonden binnen de organisatie tegenstelde belangen. Men kon bijv. moeilijk voor een hoge graanprijs ten bate van de akkerbouw pleiten want dat betekende hogere voerkosten voor de varkens en kippenhouders. Voor wat de varkenshouderij betreft richtte wijlen Wien van den Brink de “Nederlandse Vakbond Varkenshouderij” op. Een strijdvaardige Vakbond die niets met de gevestigde orde van landbouworganisaties te maken wilde hebben. Nu dan de oprichting van de POV waarbij de NVV en de vakgroep varkenshouderij van LTO elkaar de hand reiken. Merijntje wenst hen alle succes en zou iedere varkenshouder in overweging willen geven zich bij de POV aan te sluiten met in gedachten dat men eerst een spiering uit moet gooien om mogelijk een kabeljauw te kunnen vangen.

Categorieën: Varkens, Algemeen, Platteland, Overig
Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010