Media Specialisatie heeft de boer kwetsbaar gemaakt

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=12122
  • 91
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1643 media
  • uploaded 5 september 2015

Specialisatie heeft de boer kwetsbaar gemaakt (video)

 

Merijntje uit Halsteren kijkt met spanning uit naar a.s. dinsdag 7 september want dan is er een Brussel een grote boerenprotest demonstratie vanwege het feit dat boeren kampen met te lage prijzen voor hun produkten en te hoge lasten die hen door de overheden worden opgelegd.

Ook in Nederland is er al gedemonstreerd door varkenshouders. Ze kwamen bijeen in Den Haag en deelden broodjes met beenham uit aan het volk en probeerden tegelijkertijd aan een ieder die het horen wilde duidelijk te maken dat het zo niet langer gaat. Te lage prijzen voor biggen en varkensvlees en te hoge lasten en het sluiten van de grens met Rusland maken samen dat de financiële nood groot is.

Sympathiek hoor om broodjes uit te delen maar deze aandachttrekkerij zal geen centen in de portemonnee opleveren. De politiek heeft geen trek om de varkenshouders veel tegemoet te komen. Merijntje heeft geleerd dat er slechts 5.000 varkenshouders in ons land aktief zijn.

Dat levert voor een politieke partij maar relatief weinig stemmenwinst op. Juist de varkenshouderij een beetje in de wurggreep laten kan hen meer opleveren want de dierenlobby ziet de varkenshouderij liever vandaag uit ons land verdwijnen dan morgen. Merijntje wijt het probleem ook aan de verregaande specialisatie.

 

Vroeger was iedere boer praktisch gelijk. Ze hadden vrijwel allemaal een gemend bedrijf met varkens, koeien, kippen wat akkerbouw en soms ook nog wat tuinbouw. Kortom een breed pakket waarbij niet alles op een kaart werd gezet. Mislukte het één dan was het andere misschien juist heel goed en zo had men toch redelijk goed de kost.

Door die verregaande specialisatie heeft een dergelijk bedrijf maar één troefkaart in handen. Dat is veel te weinig en maakt het bedrijf zeer kwetsbaar als er wat gebeurt met de afnemer. Merijntje weet ook wel dat de weg terug naar het vertrouwde gemengde bedrijf niet meer mogelijk is. Het is wel jammer dat het is verdwenen. Dergelijke bedrijven kwamen niet snel in financiële nood en hadden vaak ook geen torenhoge financiële lasten op hun schouders geladen vanwege dure uitbreidingsaktiviteiten.

Boeren hebben vaak zorgen om het grillige weer. Neem de akkerbouwers nu. Merijntje hoort van verschillende kanten dat zij zich grote zorgen maken vanwege de overvloedige regens die veel aardappelvelden tot moerassen hebben veranderd. Aardappelen kunnen daar heel slecht tegen en rot loert dan als grootste gevaar.

Opvallend dat nog maar kort geleden steen en been werd geklaagd vanwege de langdurige droogte en dat nu wordt geklaagd over te veel nattigheid. Merijntje denkt dat alleen de akkerbouw nog echt buiten boert en dus gelaten het grillige weer moet ondergaan. De andere agrarische bedrijfstakken hebben de aktiviteiten grotendeels binnen. Een tweedeling in de agrarische sector: zij die binnen zijn en zij die buiten bezig zijn.

Verder is er nog de tweedeling tussen pachters en boeren met eigen grond. De grondprijzen zitten gestaag in de lift. Ofschoon je als boer niet je grond gaat verkopen is het toch een prettige gedachte dat de waarde van het produktiemiddel grond alsmaar hoger wordt. Dat staat dan weer in schrille tegenstelling tot bijv. de melkveehouders met eigen grond die enerzijds rijker worden en anderzijds klagen dat de melkprijs veel te laag is om er nog wat op te kunnen verdienen.

Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010