Media Robotisering een zegen voor mens en dier

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=11938
  • 491
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1651 media
  • uploaded 28 februari 2015

Robotisering een zegen voor mens en dier Merijntje las onlangs dat er mensen zijn die de toenemende automatisering of robotisering in de maatschappij een bedreiging voor de werkgelegenheid vinden. Hij is echter van mening dat deze doemdenkers het mis hebben want in het verleden heeft automatisering wel banen gekost maar aan de andere kant ook weer werkgelegenheid opgeleverd en is er ook ander werk ontstaan. De robotisering in de agrarische sector is volop in beweging. Er zijn talloze voorbeelden te noemen die vandaag de dag al volop in de praktijk worden toegepast. Merijntje vindt zelf de toepassing van de melkrobot zo’n voorbeeld. Wie had ooit kunnen denken dat koeien door een robotsysteem gemolken zouden kunnen worden. Toen de eerste experimenten daarover naar buiten kwamen schudden vele melkveehouders ongelovig het hoofd en zagen er geen toekomst in. Toch is het robotsysteem volledig doorgebroken en wereldwijd geaccepteerd en succesvol in de praktijk toegepast. Opvallend daarbij is dat het gerobotiseerde melksysteem vooral is ontwikkeld door een bedrijf dat zich had gespecialiseerd in landbouwmachines en totaal geen binding had met de melkerij. Lely uit Maasland toog aan de slag en ontwikkelde een vrijwel perfect systeem waar dagelijks vele melkveehouders en hun gezinsleden gemak van hebben en blij mee zijn. Dan doemt de vraag op, wat heeft die melkveehouder gedaan met de tijd die hij anders in de melkput stond om de koeien één voor één van een melkstel te voorzien. Twee maal per dag werd hij daar vaak in totaal 3 tot 5 uur door in beslag genomen. Is hij na de aanschaf van het automatisch melksysteem die vrijgekomen uren met de armen over elkaar gaan zitten? Merijntje weet dat dit niet het geval is want een boer heeft altijd wel wat te doen en binnen de kortste keren was de vrije tijd geheel opgeslokt door andere bezigheden. Daar komt dan nog bij dat ook een gerobotiseerd systeem niet onfeilbaar is en gevoelig kan zijn voor storingen. Ook al ben je dan niet direct in de buurt het is niet zo dat de koeien nu maar aan hun lot worden overgelaten omdat de melkrobot het wel zal oplossen. Wel heeft de melkveehouder de vrijheid gekregen door niet meer 7 dagen per week gebonden te zijn aan de vaste melktijden. Hij kan u ook eens lekker doorzakken op een verjaardag of iets anders van dien aard. Er is geen noodzaak meer om voor dag en dauw op te staan om dat de koeien met gezwollen uiers staan te wachten. Maar ook voor de koeien zelf is het systeem prettig want in plaats van 2 x per dag kunnen ze nu 4x per dag of meer van hun melk worden afgeholpen en is de druk op de uier daardoor minder geworden en wordt het natuurlijk zoogproces van het kalf een beetje nagebootst. Een ander mooi voorbeeld vindt Merijntje de robotisering in de ontwikkeling van de aspergeoogst machine. Nog steeds volop in ontwikkeling en experimenteer fase en nog verre van perfect is echter het proces in gang gezet en niet meer te stoppen. Op een mooie dag zal een bedrijf het oogstproces zodanig in een robotsysteem hebben kunnen plaatsen dat het alom kan worden toegepast. Zo zijn er nog talloze voorbeelden te noemen waarbij de robotisering of automatisering al dan niet robot gestuurd een grote rol speelt. In dat kader durft Merijntje graag te stellen dat de robotisering een zegen voor mens en dier kan worden genoemd. Bij dat alles is Merijntje blij dat de natuur wel een handje geholpen kan worden maar dat de natuurlijke processen zelf door de natuur beheerst blijven worden want de natuur laat zeker niet met zich spotten. Op gezette tijden laat ze haar tanden zien en doet ze de wereld schudden en beven en haar bewoners in tranen achter latend.

Categorieën: Koeien, Algemeen, Akkerbouw, Overig
Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010