Media Poetin niet alleen schuldig aan varkenscyclus

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=11788
  • 434
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1651 media
  • uploaded 27 september 2014

Poetin schuldig aan lage varkensprijzen Merijntje heeft te doen met de vleesvarkenshouders maar ook met de vermeerderaars en eigenlijk met alle soorten van varkensboeren en houderijen want de prijzen die voor het varkensvlees op de vrije markt worden betaald zijn belabberd laag. Veel te laag en er is geen droog brood meer aan te verdienen. Zo zelfs dat gevreesd wordt dat varkensbedrijven economisch het loodje leggen en failliet gaan. Er klinkt geroep om hulp. Kom de varkenshouder te hulp want vanwege de boycot van Rusland wordt de markt overvoerd en dan geldt in de vrije sector zoals de varkenshouderij er een is de onverbiddelijke wet van vraag en aanbod. Merijntje begrijpt dat het aanbod groter is dan de vraag en dan kom je onherroepelijk in een neergaande prijsspiraal. Merijntje kent het verschijnsel en het is al zo oud als de markt voor varkensvlees bestaat en het wordt de “Varkenscyclus” genoemd. Golvende bewegingen waarbij op het ene moment de prijs hoog is en op het andere moment de prijs weer naar een dieptepunt zakt. Op het moment dat de prijs hoog is besluiten velen aan te haken en ook te gaan produceren met als gevolg een overschot en een dalende prijs die zakt naar het dieptepunt van de cyclus. Op dat moment besluiten vele producenten om er mee te stoppen en dan komt er weer een tekort waardoor de prijs weer stijgt. Zie daar de cyclus als voorbeeld en verschijnsel in vele bedrijfstakken wordt gehanteerd zoals o.a. in de vrije aardappel-en uienmarkt. Merijntje beseft dat de situatie nu door de boycot van een belangrijke afnemer niet helemaal vergelijkbaar is met de normale gang van zaken bij een Varkenscyclus. Merijntje zag dat zelfs het Europees parlements lid mevr. Annie Schrijer Pierik vanaf haar comfortabele fluwelen zetel in Brussel meeroept om hulp voor de varkenshouder. Ze kan moeilijk anders want als vrouw van een varkenshouder uit Hengevelde moet ze haar stem laten horen want anders denken al die mensen die haar met zeer veel voorkeurstemmen in het parlement hebben geholpen wat doet Annie eigenlijk voor ons ??? Welnu, ze geeft een paar aanbevelingen die te vergelijken zijn met een reeks van open deuren intrappen. Ze zou graag zien dat de mensen meer varkensvlees gaan eten. Dus de consumptie moet worden gepromoot.” Eet meer varken” is dan de mogelijke slogan. Maar dan worden de vleeskuikenhouders en rundvleesproducenten misschien wel boos want het verdringingseffect gaat gevolgen hebben voor de prijzen van kip en rund. Merijntje begreep ook dat ze graag een uitgebreide PR campagne zou zien en dat ze graag zou zien dat men van Nederlandse overheidswege tijdens economische missies in het buitenland ons varkensvlees ter sprake zou moeten brengen. Ze geeft overigens niet aan wie een PR campagne zal gaan betalen. Ze staat niet alleen in haar roepen in de woestijn want ook LTO en de NVV smeken om aandacht en zouden graag zien dat de Banken soepel optreden als er niet meer aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan. Ze hopen verder op coulance van de veevoederbedrijven als het aankomt op het tijdig betalen van de rekening voor het varkensvoer. Uitstel moet mogelijk zijn wachtend op betere tijden. Merijntje mist eigenlijk het “hand in eigen boezem “steken want wat kan de varkenshouderij zelf doen om een deel van het probleem op te lossen? Dat zal zeker niet worden geholpen door bedrijfsgenoten die weer volop aan het uitbreiden zijn en hun bedrijven nog groter willen maken dan ze al zijn. Merijntje denkt dat er niet aan te ontkomen zal zijn dat er een koude sanering zal volgen met alle ellende van dien maar zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Met recht kan men nu spreken van “Varkenshouders in Nood” en dat zal de club die zich zelf “Varkens in Nood” noemt waarschijnlijk deugd doen. Evenals de Wakker Dier meute die als bloedhonden al jaren achter de varkenshouder aanjagen en met welgevallen aanzien hoe de buit nu zo maar in schoot lijkt te worden geworpen. Merijntje heeft te doen met de varkenshouder en zijn gezin die het financieel niet redt en achterblijft met een grote schuld en dan ook nog eens met een vrijwel onverkoopbaar onroerend goed op de puinhopen komt te zitten.

Categorieën: Varkens, Algemeen, Commercieel, Overig
Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010