Media Na het indrukwekkend boerenprotest nu weer over tot de orde van de dag

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=13211
  • 51
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1651 media
  • uploaded 4 oktober 2019

Na het indrukwekkende boerenprotest weer over tot de orde van de dag.

Merijntje uit Halsteren heeft met bewondering gekeken naar het grote boerenprotest dat op 1 okt 2019 in Den Haag op het Malieveld werd gehouden. Alles verliep ordelijk en netjes en kreeg grote waardering van het volk dat zich vol begrip voor de 1 dags aktie toonde. Nu enkele dagen na deze demonstratie mag men zich afvragen of het imago van de boeren er mee is opgevijzeld. Ze waren het zat om te worden uitgemaakt voor milieuvervuilers en dierenbeulen en ga zo nog maar even door. Nu zijn de boeren weer thuis op het erf en overgegaan tot de orde van de dag want het werk moet doorgaan en op een boerderij is altijd werk. De regering beraamt zich nu over maatregelen die genomen moeten worden vanwege het rapport Remkes. Voor ons boeren gaat het daarbij om vermindering van de veestapel in de buurt van Natura 2000 gebieden.

Merijntje is erg benieuwd hoe men dat denkt te gaan aanpakken. Welke bedrijven zijn er het eerst aan de beurt. Wordt daar voorafgaand aan de uitverkoop van het vee eerst een Stikstof meting gedaan om te bewijzen hoe “erg” het daar wel is gesteld of wordt het natte vinger werk. Merijntje is van mening dat de getroffen veehouders ruimschoots schadeloos gesteld moeten worden met een belastingvrij bedrag en dat niet alleen de dieren weg moeten maar dan ook de vaak verouderde stallen tenzij de eigenaar anders beslist. Het wordt nog een gebed zonder einde want waar houden de eisen van de milieuridders een keer op.

Zullen ze pas tevreden zijn als de veehouderij in Nederland via allerlei omwegen echt tot de helft is gereduceerd? Merijntje heeft zo zijn bange vermoedens. Maar misschien dat men ooit tot inkeer komt en beseft dat een ruime voedselvoorziening voor onze bevolking onmisbaar is en ja, dat je daar nog steeds boeren met hun vakkennis bij nodig hebt want van natuur kun je niet eten...

Categorieën: Trekkers, Algemeen, Platteland, Overig
Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010