Media Na afschaffing melkquotum nog steeds geen vrijheid voor melkveehouder

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=11968
  • 307
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1640 media
  • uploaded 28 maart 2015

Na afschaffing melkquotering houdt grondgebondenheid melkveehouder in houdgreep
 
Merijntje uit Halsteren denkt dat de mensen die in de supermarkt melk kopen er zelden bij stil zullen staan dat op 1 apr a.s. het melkquotum wordt afgeschaft. Voor de burger (consument) een gebeurtenis van weinig of geen betekenis maar voor de melkveehouderij in het EEG gebied natuurlijk wel. Merijntje las ergens in een landbouwblad de kreet, “Na 1 april eindelijk weer vrijheid” Daar zit een kern van waarheid in want de melkveehouderij was geketend in het systeem van het quotum. Ieder melkveebedrijf had na de invoering met het quoteringssysteem een bepaalde hoeveelheid melk toegewezen gekregen op basis van een zogenaamd referentiejaar.
 
De regelgeving moest ergens een houvast hebben en dus werd er gekeken naar de hoeveelheid melk die een bedrijf had geleverd in een jaar voorafgaan aan de quotering. Merijntje weet dat slimme vooruitziende melkveehouders daarop inspeelden door hun stallen vol te “proppen” met extra koeien om zodoende aan een zo hoog mogelijke productie te komen en op basis daarvan een quotum kregen toegewezen. Anderen met een minder vooruitziende blik keken meesmuilend toe hoe dat uitpakte voor hun eigen bedrijf.
 
Al vrij snel na de invoering het quoteringstelsel ontstond er ook een levendige handel in melkrechten. Een melkveehouder die er mee wilde stoppen omdat hij geen opvolger had maar wel een melkquotum kon dat verkopen aan een collega die zijn bedrijf wilde vergroten. Merijntje hoorde daarover mooie verhalen waarbij zowel de verkoper als koper beiden blij waren met de transactie want de bejaarde stoppende melkveehouder kreeg zomaar een leuk bedrag op zijn bankrekening waarvoor hij niets had hoeven te doen.
 
Na afrekening met de fiscus bleef er nog een leuke cent over om de oude dag mee te verleuken. De koper van de melkrechten was blij en kon daarmee zijn bedrijf zonder problemen vergroten. Het had geld gekost maar daar was hij als ondernemer niet ongerust over want de uitbreiding van zijn bedrijf zou genoeg rendement opleveren om de kosten ter betalen en uiteindelijk winst te behalen. Voor sommige melkveehouders die tijdelijk wilden stoppen met melken maar toch hun melkrechten wilden berhouden was er de mogelijkheid om hun melkrechten te verleasen. Slapend geld verdienen zeiden sommigen jaloers die het voordeeltje niet hadden. Merijntje herinnert zich de verhalen over de “boterbergen” en overschotten aan melkpoeder die ontstonden uit teveel geproduceerde melk en dat kostte de EEG via landbouwsubsidies klauwen vol geld.
 
De boterberg werd na enige tijd uit de koelhuizen gehaald en omgekat tot veevoer en zo ging dat ook met melkpoeder. Een frustrerende situatie voor iedereen want een melkveehouder die met zorg zijn melk op markt bracht deed dat niet om het later weer als veevoer terug te moeten kopen. De melkquotering heeft goed gewerkt en na een aanvankelijk grote weerstand van de Nederlandse boeren waren de meesten achteraf blij met het systeem. De melkveehouderij zat op slot maar door het systeem van melkrechtenhandel konden de echte ondernemers toch hun bedrijf uitbreiden. Nu wordt de quotering afgeschaft en dan lees je de kreet ‘”Eindelijk vrijheid voor de melkveehouderij”.
 
Die zogenaamde vrijheid is er volgens Merijntje maar ten dele want uitbreiden van de melkveehouderij is nu grondgebonden. Dat wil zeggen dat de melkveehouder die meer wil gaan melken en dus meer koeien gaat houden er ook voor moet zorgen dat hij op een verantwoorde manier van de mest afkomt zodat die niet het milieu vervuild.
 
Dus met andere woorden voor de ondernemende melkveehouder is de nieuwe vrijheid maar een gedeeltelijke vrijheid. De rasechte ondernemer met vooruitziende blik heeft echter grond bijgekocht voor zover hij het kon betalen en dus daarmee de weg vrijgemaakt om meer koeien te houden. Als gevolg daarvan is de prijs van landbouwgrond behoorlijk gestegen en dat heeft ook weer zijn voor en zijn nadelen.
 
Merijntje is benieuwd hoe de melkveehouderij zich na 1 april in de praktijk zal ontwikkelen. Zal er op termijn veel meer melk worden geproduceerd of zal het allemaal wel meevallen. Wel duidelijk is het feit dat melkrechten nu ineens weinig of niets meer waard zijn en de gebakken lucht dus in zijn geheel is verdampt en de melkveehouder toch nog door grondgebondenheid en mestafzet blijft gekneveld.

Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010