Media Milieuinvesteringen hadden geen invloed om ammoniakuitstoot

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=12767
  • 133
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1643 media
  • uploaded 20 januari 2017

Milieumaatregels hebben ammoniakuitstoot niet verminderd.

Merijntje schrok van het bericht in de Telegraaf dat nieuw onderzoek heeft aangetoond dat alle milieumaatregelen op de boerenbedrijven die tot doel hadden de ammoniakuitstoot te verminderen in het geheel niets hebben opgeleverd.

Merijntje weet ook dat al die door de overheid afgedwongen investeringen dus geen effect hebben gehad maar de boer wel heel veel geld hebben gekost. Merijntje is benieuwd wat de officiële commentaren op deze publicatie zullen zijn en hoe de milieuorganisaties daarop zullen reageren.

Tien tegen een dat ze het rapport lek zullen willen schieten want het past natuurlijk niet in hun straatje. Zo zijn de boeren en tuinders op velerlei gebied al gedwongen om maatregelen te nemen gebaseerd op aannames en op dubieuze onderzoeken en op stokpaardjes van de bureaucraten in Den Haag.

Gelukkig ook goed nieuws want de agrarische sector heeft in 2016 voor ruim 85 miljard euro geëxporteerd. Vooral voedsel maar ook zaden en pootgoed en bollen en dergelijke. Allemaal producten die van het boerenland zijn gekomen en die we zelf voor onze eigen voedselvoorziening niet nodig hadden.

Merijntje is trots op de agrarische sector en de verwerkende industrie die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. Maar hij wil er ook op attenderen dat het om een bruto bedrag gaat en dat het niets zegt over de netto winst die dit heeft opgeleverd. En al helemaal niet wat het de individuele boer en tuinder voor winst heeft opgeleverd.

Merijntje is van mening dat je vaak door de cijfers heen moet kijken om het ware verhaal te doorgronden en je niet blij moet laten maken met een “dooie mus” Milieudefensie is een actie gestart onder het motto “Eerlijke Melk” waarbij ze het doen voorkomen dat ze medelijden hebben met de Nederlandse melkveehouder die te weinig betaald krijgt voor zijn product.

Wanneer Merijntje op de website kijkt dan blijkt dat ze het in feite hebben over het gevaar van de ontbossing in verband met de teelt van soja die nodig is voor het krachtvoer van de koeien. Ze hekelen de grote melkveebedrijven en pleiten voor het overzichtelijke gezinsbedrijf.

Merijntje vond het opvallend dat hij in een gerenommeerd landbouwblad kon lezen dat was gebleken dat een melkveebedrijf met circa 80 koeien een goed inkomen kan behalen.

Dat ze groter en groter worden komt voor een deel door dat de opvolger tijdens zijn wachtperiode op de bedrijfsoverdracht ook een boterham moet kunnen verdienen en dus worden er meer koeien aangeschaft. Als de ouders er dan mee ophouden dan wordt het bedrijf niet ingekrompen maar blijf het zoals het was.

Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010