Media Mest & Gewasbeschermingsmiddel onmisbaar voor wereldvoedselvoorziening

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=12360
  • 142
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1643 media
  • uploaded 12 maart 2016

Mest en Gewasbeschermingsmiddelen onmisbaar bij wereldvoedselvoorziening Merijntje ergerde zich op zaterdag 12 maart aan een tweetal artikelen in het dagblad BNDeStem waarin de agrarische sector op een negatieve manier voor het voetlicht werd gebracht. Ten eerste was daar een artikel dat ging over de vrees van burgers dat varkensdrijfmest in grote hoeveelheden zou worden “gedumpt” in de kleigronden van West Brabant. De tendens was dat die boeren uit Oost Brabant hun varkensmest maar beter zelf bij zich konden houden of nog beter niet meer varkens zouden moeten houden dan dat ze zelf van mest af konden komen in eigen zandgrond. Merijntje begrijpt wel het sentiment van negatieve sfeervorming rondom het onderwerp mest. Maar in dit artikel wordt gedaan alsof we met een milieuvervuilende stof hebben te doen dat alleen met beschermende asbestpakken kan worden benaderd. Merijntje denkt dat een krant ook eens een keer zou moeten berichten over de waarde van mest. Mest is waardevol en nodig voor een gezonde groei van de planten en vooral van landbouwgewassen. Dierlijke mest levert plantenvoeding op de meest natuurlijke en biologische manier. Een prachtige vorm van recycling. Overbemesting van de grond is uit den boze laat dat duidelijk zijn. Dat zal ook niet gebeuren want de regels die er gelden omtrent het toedienen van dierlijke mest zijn strikt en worden gecontroleerd. Dat zou een krant met medewerking van een deskundige ook eens moeten belichten zodat de brave burger geen eenzijdig beeld voorgeschoteld krijgt van de “vervuilende” boer die maar wat aanrommelt en veel te veel vee houdt en daardoor veel te veel mest op de wereld zet. Maar het is anders. Plantaardige producten dat varkens en koeien eten wordt voor een deel mest die daarna weer wordt toegediend aan de gewassen die vervolgens weer worden opgevreten door het vee. Zo is de cirkel rond. Het tweede artikel waaraan Merijntje zich ergerde ging over een interview met iemand van de Brabantse Milieu Federatie (BMF) waarin werd gepleit voor het compleet in de ban doen van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Merijntje ergert zich mateloos aan het woord GIF dat telkens wordt gebruikt wanneer het om gewasbeschermingsmiddelen gaat. Zij noemen het consequent gif terwijl ze zouden moeten spreken over “medicijn voor de plant” De BMF zegt dat er een “deken van gif ligt over de Nederlandse akkers” Hoe tendentieus kun je zijn. Ze vrezen voor het leven dan de vlinders en de bijtjes en de wormen en de torren als het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen niet wordt gebannen. Met zo’n redenering maken ze een keuze voor de “hongerdood” van mensen die dan met vreugde kan worden gevierd omdat er vlindertjes en bijtjes in de lucht boven de lijken dartelen. Waarom deze woorden??? Omdat het onmogelijk is om de nog steeds explosief groeiende wereldbevolking te voeden zonder de hulp van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidbestrijdingsmiddelen. Luchtfietserij van de BMF want de landbouw wereldwijd kan niet zonder mest en gewasbeschermingsmiddelen. Merijntje denkt dat het hoogtijd wordt dat men zich dat zou moeten realiseren en de krant die twee van deze genoemde artikelen publiceert zou daar een tegengeluid aan moeten geven. Mest en Gewasbeschermingsmiddelen zijn voorwaar zeker geen giftige stoffen!

Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010