Media Limagrain steeds op zoek naar betere tarwerassen

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=11234
  • 1250
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1630 media
  • uploaded 20 juni 2013

Traditiegetrouw is tijdens de opendag op de Rusthoeve altijd veel belangstelling voor de veldproeven en dan met name de granen en speciaal voor de wintertarwes. We spraken met Vincent Koolbergen, productmanager akkerbouwgewassen van LG ( Limagrain) Hij vertelt dat de aandacht uitgaat naar rassen die zowel geschikt zijn als maal en baktarwe waarbij uiteraard steeds wordt gestreefd naar betere producerende rassen met een hoog gehalte aan ziekteresistentie. Met name fusariumresistentie is daarbij van belang en in het bijzonder aarfusarium. Dat laatste is een van de speerpunten waarop de rassen worden geselecteerd. Dat is een hele kunst want het mag eigenlijk nooit ten koste gaan van de opbrengst.

Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010