Media Kalverliefde met uiteenlopende sentimenten

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=12341
  • 55
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1640 media
  • uploaded 20 februari 2016

Kalverliefde kent verschillende sentimenten (video) Merijntje uit Halsteren volgt de discussie die is ontstaan over de vraag of een pasgeboren kalf nu wel of niet een poosje bij de moeder mag blijven. De Partij voor de Dieren heeft een motie ingediend waarin wordt gesteld dat het verplicht gesteld zou moeten worden een kalf na de geboorte een tijdje bij de koe te laten. Een meerderheid van de Kamer voelt daar wel wat voor en steunt de motie. In de melkveehouderij staat men nu op de achterste benen want daar wordt keihard gesteld dat het onmogelijk is op praktische gronden om dit voorstel uit te voeren. Merijntje denkt dat de melkveehouders daar gelijk in hebben en het gewoon met de moderne manier van melkveehouden niet kan. Er worden allerlei argumenten aangevoerd die dit moeten onderbouwen. Van alle kanten is men er tegen in oppositie gegaan. Merijntje mist echter één belangrijk punt in al die weerstand en dat is dat de melkveehouderij gewoon ontkent of niet wil zien dat het ontzettend onnatuurlijk is om een kalfje na de geboorte direct van de moeder te scheiden. Het zou de melkveehouderij sieren om gewoon te erkennen dat door de moderne manier van melkvee houden een kalf bij de koe niet kan en geld gaat kosten. Een melkkoe moet een kalf krijgen omdat dit de melkklieren stimuleert en de melkgift tot optimale produktie stuurt. Het kalf is belangrijk maar in feite ook een onmisbaar bijproduct. Daar wordt door de melkveehouders goed en verantwoord mee omgegaan. Een deel van de kalfjes van de meest veelbelovende koeien wordt aangehouden voor vernieuwing van de eigen veestapel. De rest wordt van de hand gedaan en komt terecht in de vleeskalverhouderij en na de slacht bestemd voor menselijke consumptie in binnen en buitenland. Het laatste hoofdstuk over het koe en kalf verhaal is nog niet geschreven of gezegd en als de politiek zijn verstand gebruikt en de veehouderij oprecht erkent dat het onnatuurlijk is dan zal alles blijven bij het oude en vertrouwde. Ondertussen leerde Merijntje dat er een commissie is opgericht onder leiding van Ed Nijpels die zich gaat buigen over de toekomst van Nederlandse veehouderij. Ed Nijpels laat zich voor ieder klusje inspannen en gaat dit er ook nog even bijdoen. Eén gek kan meer vragen dan 10 geleerden. Ed is één of meer dagen per jaar “Boer” en dan wel tijdens de Vastenavend (carnaval) in Bergen op Zoom. Hij hult zich dan in een boerenkiel en knoopt een rode zakdoek om zijn hals en zingt soms het liedje “Mie Den Os die had een Geitje, een beestje met een oardigeidje. Nou, ja zie de man met ervaring die de commissie gaat leiden. Veehouders hoedt U voor het naderend onheil… en voor het moment dat Marjan Thieme de Kunstmatige Inseminatie wil gaan verbieden.

Categorieën: Koeien, Algemeen, Platteland, Overig
Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010