Media Holder A8.72C Maaien in drassig natuurgebied

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=9929
  • 1726
  • 0
  • 0
Delen

Ten westen van de IJssel beheert Natuurmonumenten waardevolle gebieden waar kwetsbare natuur een kans krijgt in een typisch Nederlands rivierenland. Een rijke schakering van akkers, hooilanden, natte graslanden, moeras, heide en bos.
Alle natuurgebieden, groot of klein, zijn belangrijk voor de natuur in Nederland.
Het is niet zomaar gras wat hier groeit. In de vochtige weilanden groeien bijzondere planten waar insecten en amfibieën van profiteren. En bloeiende planten trekken veel dagvlinders aan.
Tijdens het hooien wordt rekening gehouden met plant, dier en bodemstructuur.
De weiden worden niet voor 100% kaalgemaaid, zodat de dieren een schuilplaats hebben

info natuurgebieden: http://www.natuurmonumenten.nl/content/ijsselvallei
info natuur- & landschapsbeheer: http://www.johanrap.nl/

Looking for broadcast footage? Don't shoot! Contact http://www.stockshot.nl/ ©
© All Rights reserved by Fauna Film B.V. www.faunafilm.nl

Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010