Media Fronterra lonkt naar melkveehouders in ons land

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=11689
  • 383
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1640 media
  • uploaded 5 juli 2014

Fronterra aast op melk van onze koeien
Merijntje las dat de Nieuwe Zeelandse zuivelgigant "Fronterra" in Nederland en wel in de provincie Friesland een nieuwe zuivelfabriek bouwt. Dat is bijzonder nieuws want je zou denken dat de Nederlandse zuivelmarkt behoorlijk dichtgetimmerd lijkt en geen plaats meer biedt voor volkomen nieuwkomers. Kennelijk denkt Fronterra daar anders over en begint zonder enige garantie van melkaanvoer aan een zuivelverwerkingsbedrijf met kaasproductie als uitgangspunt.
Merijntje las dat ze al snel een productie van 100.000 kg kaas op jaarbasis willen realiseren. Het bijprodukt van de kaasmakerij is "wei" Met die vloeistof is volgens Fronterra goed geld te verdienen want het wordt gebruikt voor velerlei doeleinden. Dus het mes gaan aan twee kanten snijden, kaas en wei. Merijntje is benieuwd hoeveel moeite het zal kosten om voldoende melk te verwerven. In ons land is geen plaats voor meer melkveehouders.
 
Alle melkveehouders die er zijn leveren reeds hun melk aan een afnemer. Meestal is dat de gigantische coöperatie "Friesland Campina" en daarnaast nog wat kleinere verwerkers in de coöperatieve en particuliere sector Fronterra zal dus melk weg moeten snoepen van de bestaande afnemers. Dat zal alleen lukken als de prijs zodanig beter is dat de het de moeite en het risico loont om afscheid te nemen van de huidige afnemers. De melkveehouder zal naar de mening van Merijntje niet lichtvaardig zo'n besluit nemen want er zijn in het verleden voorbeelden bekend van soortgelijk vreemdgaan die later beroerd uitpakten met als gevolg dat men ook bij de voormalige afnemer niet meer echt welkom was.
 
Toch heeft Fronterra het plan om aan 1 miljard liter melk te komen en dat is met andere woorden 1.000.000.000,-- liter. Een getal met 9 nullen.. Ga er van uit dat de gemiddelde melkgift per koe in Nederland 9.000 liter per jaar bedraagt dan betekent dat circa 112.000 koeien . Uitgaande van een melkveebedrijf met 100 koeien komt het neer op 1120 melkveehouders die overstappen. Merijntje beseft dat dit theorie is maar het geeft wel aan dat er heel wat moet gebeuren in melkveehoudend Nederland om dit allemaal op korte termijn te bewerkstelligen. Een ander aspect is dat er straks naast de grote coöperatie een nieuwe partikuliere speler op de markt komt. Veel van de partikuliere zuivelverwerkers zijn in de loop der jaren verdwenen.
 
Coöperaties, klein en groot hebben zich meer en meer verenigd en zijn uiteindelijk uitgekomen bij het huidige "Friesland Campina" Voor de melkveehouders is de komst van Fronterra in samenwerking met Dairy Crest uit de UK gewoon goed nieuws want een nieuwe speler op het veld bevordert de concurrentie en zal zich gunstig vertalen in de uitbetalingsprijs van de melk aan de melkveehouder. Aan de andere kant is de melkprijs zoals die nu door de bestaande krachten in de zuivelverwerking worden geboden zodanig goed dat de neiging om te vertrekken naar een andere afnemer niet zo groot zal zijn. Het gaat de melkveehouders goed en het zal hen nog beter vergaan want de vraag naar zuivelprodukten neemt alleen maar toe. Al was het alleen nog maar vanwege de grote begeerte naar zuivel in China.
 
Merijntje ziet de ontwikkelingen in de komende tijd met heel veel belangstelling tegemoet. Hij is blij dat de tijd van boterbergen en overschotten voorbij zijn. De melkquotering verdwijnt en daardoor komt er ruimte voor meer melkproduktie in Europa. In ons land zal de manier van mestverwerking de rem gaan vormen op de uitbreiding van de bedrijven. Iedereen mag meer koeien houden als hij of zij er maar voor zorgt dat de mest op een verantwoorde en wettelijk toegestane wijze wordt verwerkt. Onze vindingrijkheid zal daar op den duur zeker een oplossing voor weten te vinden denkt Merijntje

Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010