Media Erfbeplanting verplichten.mp4

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=10413
  • 1100
  • 0
  • 0
Delen

Erfbeplanting verplichten Merijntje is blij met het initiatief om ieder jaar een nationale boomplantdag te houden. Het is dan vooral de jeugd die wordt benaderd en wordt aangezet om een boompje of struikje te planten. Op die manier worden de kinderen al vroeg op een positieve wijze betrokken bij de natuur. Boeren en tuinders hebben al eeuwenlang het belang ingezien van een nuttige erfbeplanting .Er zijn prachtige voorbeelden van te zien voor degenen die er oog voor hebben. Jammer genoeg zijn er ook nog agrarische bedrijven waar geen aandacht wordt geschonken aan een beplanting. Vaak is het er dan ook nog een behoorlijke rommel zodat er maar weinig fraais meer is te zien. Een goede erfbeplanting kan ook dienst doen als nuttige zelfbescherming tegen een rommelig erf. Merijntje zou er geen bezwaar tegen hebben wanneer een erfbeplanting verplicht zou worden gesteld. Daar kan toch geen kwaad insteken denkt hij. Iedereen zou er baat bij hebben. De boer of tuinder zelf, de voorbijgangers, en de vogels. Nederland is overigens een land waar gelukkig nog heel veel bomen zijn te vinden en er ook volop aandacht voor is. Merijntje is trouwens wel van mening dat bomen nooit belangrijker kunnen zijn dan de economische en infrastructurele ontwikkeling van een gebied of van een streek. Wanneer ze in de weg staan dan moeten ze gerooid of gekapt kunnen worden en kunnen er elders nieuwe exemplaren voor worden teruggeplant.

Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010