Media Een boer is niet altijd een boer

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=12568
  • 53
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1651 media
  • uploaded 9 september 2016

Een boer is niet altijd een boer..

Iedere boer is geen boer Merijntjtes aandacht werd getrokken door een tussenkop in de Telegraaf waar hij las “Iedere boer is geen boer” Hij liet het even op zich inwerken om de impact van die woorden te begrijpen. Het was duidelijk bedoeld om de lezers er op te wijzen dat er twee soorten boeren zijn. Boeren die zich gedragen als “gewone” mensen en boeren die zich als “boeren” gedragen en met dat laatste werd niet iets positiefs bedoeld.

Deze kop was te lezen bij een artikel dat ging over de nieuwe serie “Boer zoekt Vrouw”. Merijntje werd er nog maar eens op gewezen dat er bij de buitenwacht nog steeds de indruk bestaat dat boeren zich “boertig” kunnen gedragen. Misschien zullen er wel boeren zijn die zich wat afwijkend gedragen maar hij heeft de stellige overtuiging dat je dit ook bij andere beroepsgroepen zal tegenkomen.

Verder viel het Merijntje op dat er vanuit de agrarische sector zelf nog steeds de twijfel naar voren komt of de buitenwacht ons boeren wel serieus neemt. Dat getuigt van weinig zelfvertrouwen in de eigen presentatie en gedrag naar buiten. Merijntje denkt dat er nog nauwelijks verschil bestaat tussen een jonge boer en jonge burger. Of anders gezegd tussen agrarische jeugd en stadse jeugd.

Ze hebben beiden toegang tot alle verworvenheden van de stad maar ook die van het platteland. De scheidslijnen worden steeds vager en zullen op den duur geheel verdwijnen. Merijntje is er van overtuigd dat het programma “Boer zoekt Vrouw” niet in het leven is geroepen op de boer aan een vrouw te helpen maar wel om TV kijkers aan de KRO te binden waarbij handig gebruik wordt gemaakt van de publiciteit geile boeren en op een relatie beluste vrouwen.

Merijntje denkt dat de boeren die nu meedoen met het programma en allemaal buiten Nederland wonen er goed aan zouden doen om een vrouw uit hun woonomgeving te kiezen. Die kennen de streek en d e gewoontes en als ze heimwee hebben naar hun moeder zijn ze zo weer thuis om daarna weer opgewekt aan het leven met de buitenlandse boer te beginnen.

Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010