Media Een boer in het nauw maakt rare sprongen

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=12075
  • 112
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1651 media
  • uploaded 25 juli 2015

Een boer in t’nauw maakt rare sprongen

Merijntje moest aan de Franse boeren denken die wegen en autobanen hebben geblokkeerd toen hij hoorde dat de zomerstorm bomen had omgeblazen waardoor die bepaalde wegen afsloten voor het verkeer. De Franse boeren zijn ontevreden over de prijzen voor hun produkten. Die zijn te laag en daarom verdienen ze het zou in de pap nog niet ondanks al hun inspanningen. Franse boeren staan bekend om hun radicale aanpak van de problemen door wegen te blokkeren en buitenlandse vrachtwagens die agrarische producten vervoeren min of meer te kapen en de inhoud te vernietigen.

Nu deze zomer hebben ze zeer veel toeristen gedupeerd die op weg waren naar hun bestemming en vanwege de blokkade niet verder konden en uren in de zinderende hitte moesten doorbrengen. Dat waren vrijwel allemaal consumenten die waarschijnlijk die boeren naar het diepste van de hel hebben verwenst. Merijntje is van mening dat dergelijk akties zoals de Franse boeren dat hebben gedaan contraproductief zijn en de verkeerde mensen straffen.

Bovendien wat willen ze bereiken met hun daden? De prijzen zullen er niet door stijgen. Merijntje begreep dat ze financiële tegemoetkoming verlangen van de regering want ze kunnen het financieel niet meer bolwerken. Een beetje vreemd denkt Merijntje want de Franse boer is trots op zijn zelfstandigheid en het eigen baas zijn op zijn land en erf. Het is dan raar dat ze hun hand ophouden en de regering vragen om steun. Wanneer ze hun eigen broek niet kunnen ophouden dan is het gedaan met de vrijheid. Dan worden ze afhankelijk van inkomenssteun.

Daaraan kunnen en mogen dan voorwaarden verbonden zijn op het gebied van ondernemerskwaliteiten. Onze eigen boeren in Nederland hebben het ook niet gemakkelijk maar Merijntje denkt niet dat zij wegen gaan versperren. Ze kijken wel uit want de goodwill die ze hebben opgebouwd bij de Nederlandse bevolking willen ze niet kwijt. Wel kunnen ze protesteren maar dan op plaatsen waar het publiek er geen last van heeft want die mag nooit de dupe worden van het feit dat er te weinig wordt verdiend in de landbouw.

Merijntje denkt dat de oorzaak van te weinig verdienen aan verschillende dingen te wijten kan zijn. Ten eerste te lage prijzen en dat zou dan weer veroorzaakt kunnen zijn door te weinig vraag waardoor er een overproduktie ontstaat en dus de prijzen zakken. Maar het kan ook te maken hebben met de manier van boer zijn. Het Landbouw Economisch Instituut toonde jaar in jaar uit aan dat bedrijfsvergelijkingen van bedrijven van gelijke grootte enorme inkomensverschillen te zien gaven. Dat had vaak de ondernemerskwaliteit als oorzaak. Met andere woorden je had “prutsers en toppers”, “losers en winners”. Ook geluk speelt een rol want één ons geluk is meer waarde dan een kilo arbeid.

Merijntje denkt dat los van dat alles het feit blijft dat iedere overheid er belang bij heeft om de voedselzekerheid van het volk veilig te stellen. Nu er een toenemende bedreiging van de vrede opborrelt is het van belang dat we een krachtige defensie ontwikkelen maar even zozeer dat we een krachtige boerenstand in de been houden die in tijden van dreiging voldoende voedsel kan produceren. Met andere woorden: defensie mag wat kosten maar ook het op de been houden van onze goede boeren mag desnoods wat overheidsgeld kosten.

Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010