Media Boeren hopen op 7 september in Brussel steun te oogsten

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=12098
  • 152
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1644 media
  • uploaded 15 augustus 2015

Boeren hopen op 7 sept in Brussel steun te kunnen oogsten Merijntje uit Halsteren kijkt uit naar 7 september a.s. want dan staat er in Brussel een grote Europese boerendemonstratie gepland. Dan komen ook de ministers van landbouw uit de EEG bijeen om zich te beraden over de financiële problemen die de boeren momenteel teisteren. Merijntje is benieuwd hoe de demonstratie zal verlopen en hoe massaal die zal zijn. Zal het Nederlandse platteland op die dag leeglopen omdat men in groten getale naar Brussel gaat? Hij denkt dat het wel mee zal vallen want om er zomaar een dag tussen uit te breken om te gaan demonstreren is niet iedereens meest favoriete bezigheid. Merijntje hoop dat zo’n demonstratie indrukwekkend maar netjes zal verlopen. Het moet niet zo zijn dat de politie er met geweld aan te pas moet komen. Uitkijken dat er geen vernielingen worden aangericht en dat raddraaiers geen kans krijgen. Mooi en dan na afloop afwachten of zo’n protestdemonstratie wat heeft opgeleverd. Merijntje is er zich van bewust dat de boeren niemand de schuld kunnen geven van het lage prijspeil en de afgenomen vraag en de daardoor ontstane overproductie. Sterker nog, in het geval van de melkveehouderij kunnen de melkveehouders ook voor een deel de hand in eigen boezem steken want de ongecontroleerde productie-uitbreiding na het loslaten van de melkquotering is een daad die een deel van de melkveehouders zelf hebben veroorzaakt. Merijntje is wel van mening dat de financiële schade die de Russische boycot heeft veroorzaakt geheel gecompenseerd dient te worden. Want dat moreel getoeter tegen de Rusland over de Krim en Oekraïne heeft o.a. tot gevolg gehad dat Poetin de grens voor onze agrarische producten heeft gesloten. Merijntje leest ook dat onze varkenshouders in eigen land willen gaan protesteren want ze verdienen door de lage prijzen het zout in de pap niet meer. Ze willen o.a. ook aktie tegen de kiloknallers en het stunten met varkensvlees in het bijzonder en daarmee scharen ze zich min of meer ongewild aan de zijde van Wakker Dier. De boeren in het algemeen verwijten de supermarkten dat in hun prijsbeleid niets is te merken van de lage prijzen die de boeren voor hun producten ontvangen. Merijntje is het daarmee eens en het bewijst temeer het feit dat het “schuim van de negotie beter is dan het vet van de arbeid”. Al met al is Merijntje van mening dat we onze boerenstand op de been moeten houden al was alleen maar om het eigen lijfsbehoud want “zonder boeren geen eten”. Een bekend gezegde luidt: “Wanneer het de boeren slecht gaat dan gaat het op den duur iedereen slecht”

Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010