Media Boer zonder opvolger geeft iemand anders een kans

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=12728
  • 101
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1651 media
  • uploaded 2 december 2016

Boeren zonder opvolger geven anderen een kans

Boeren zonder bedrijfsopvolger huilen niet altijd tranen met tuiten want het lost ook veel opvolgingsproblemen op denkt Merijntje uit Halsteren Het is ook wel te begrijpen dat veel jongeren geen zin hebben om zich in de zorgen van een eigen bedrijf te storten. Een boerenbedrijf geeft nimmer een garantie op een goed inkomen maar wel de zekerheid van vaak veel zorgen en soms ook wel vreugde.

Merijntje weet dat het boerenbedrijf een bedrijfstak is met vele risico’s die voortkomen uit de natuur en de weersomstandigheden. Boeren weten dat en kunnen daarmee leven. Erger is dat de ellende van de burocratische regelgeving over hen wordt uitgestort en dat ze dan daarna maar moeten zien hoe ze zich daaraan dienen te houden. Nu in Noord Brabant hebben de Brabantse Milieu Federatie en alles wat daar aankleeft zich beraden met de Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) en aan grenzende organisaties om te bekijken hoe men de mestproblematiek in de provincie de baas kan worden.

Merijntje beseft dat dit geen eenvoudige zaak is en vindt het al een opvallend feit dat de genoemde organisaties met elkaar in vrede aan tafel hebben gezeten. Ergernis ontstaat door geheel onverwacht nieuwe regels aan te dragen waaraan een boerenbedrijf moet voldoen. De bedrijfsgebouwen die ouder zijn dan 15 jaar dienen voor 2020 zodanig te worden aangepast dat ze aan alle milieu en dierenwelzijnsnormen voldoen.

Dat is dus binnen een tijdsbestek van slechts 3 jaar. Merijntje denkt dat het geen probleem zou zijn wanneer de betrokken boeren zouden “zwemmen”i n het geld. Dat is helaas dus niet het geval want ze zijn al blij dat ze financieel het hoofd boven water kunnen houden want het water staat het aan de lippen . Geen wonder dus dat er op heel wat bedrijven met twijfelachtige toekomstmogelijkheden geen opvolger meer in de voetstappen van hun ouders wil treden. Wanneer er in de akkerbouw geen opvolger beschikbaar is dan ligt het ietwat anders want dan zal de buurman die van geen ophouden weet begerig kijken naar de vrijgekomen grond en daar zonder met de ogen te knipperen ergens tussen de 65 en 80.000 euro per ha voor neertellen.

Merijntje denkt dat de stoppende akkerbouwer met eigen grond misschien met enige weemoed denkt aan het feit dat het bedrijf in andere handen komt maar vaak kan hij dan door de verkoop van de grond min of meer onbezorgd van de oude dag gaan genieten.

Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010