Media Akkerbouwer Arne Geluk in St Annaland boert met zonne en windenergie

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=11887
  • 499
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1643 media
  • uploaded 12 december 2014

Arne Geluk, akkerbouwer in St Annaland investeert in zonne- en windenergie onder het motto “Groen is Poen” We brachten een bezoekje aan akkerbouwer Arne Geluk aan de Anna Vosdijk in St Annaland want daar werd een opendag gehouden over het nut en effect van zonne-energie. Arne heeft op het dak van twee van zijn bedrijfsloodsen zonnepanelen aan laten brengen in totaal 542 stuks die de energiebehoeften van zijn bedrijf en huis volledig dekken en zelfs iets meer om er zeker van te zijn dat er onder alle omstandigheden voldoende energie is om met name de koeling van de aardappelbewaarplaatsen zeker te stellen. Op dit fraaie historische akkerbouwbedrijf dat de veelzeggende naam “Nooitgedacht “draagt is groene duurzame energie eigenlijk niets bijzonders want al sinds 2007 exploiteert Arne drie van de vijf windturbines die achter het bedrijf zijn geplaatst en jaarlijks circa 34.500.000kWH produceert en dat komt dan weer overeen met CO2 milieuvoordeel van 0.58 kg /kWh wat een reductie van ongeveer 20.010 ton CO2 oplevert. Omgerekend is deze hoeveelheid door de wind opgewekte energie goed om voor 10.000 huishoudens in de behoeften te voorzien. Nu is daar ook zonne-energie bijgekomen waarbij er is gekozen om het bedrijf volledig energieneutraal te maken. Het geïnstalleerde vermogen van circa 100.000 kWh staat gelijk aan een reductie van 55 ton CO2. per jaar. Arne Geluk heeft zorgvuldig berekend wat de kosten en de baten zouden zijn en kwam uit op een verwachting dat de investeringen hem een rendement van 8 a 10% op kunnen brengen en dat is volgens hem meer dan wat akkerland heden ten dage opbrengt. Dat brengt Arne tot de conclusie van “Groen is Poen” De bedoeling van de opendag was dat meer ondernemers op het “eiland” Tholen en daarbuiten kennis nemen van de mogelijkheden van zonnepanelen op de daken van hun bedrijfsgebouwen. Patrick Verstege van het bedrijf DIEPP uit Etten-Leur (www.diepp.nl) is verantwoordelijk voor de levering en de plaatsing van de zonnepanelen. In de bijgaande video-opname legt hij uit hoe het bij Arne Geluk allemaal in zijn werk is gegaan. Hij voorziet een interessante ontwikkeling in de verdergaande belangstelling voor deze vorm van energieopwekking. Veel is ook afhankelijk van de economische ontwikkelingen in de wereld en de prijs van de ruwe olie maar ook van de toenemende belangstelling voor schone energie die weinig milieubelastend is.

Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010