Media Aanleg nieuwe natuur bij de Nieuwebaan ter compensatie woningbouw Heimolen

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=11870
  • 785
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1651 media
  • uploaded 18 november 2014

Aanleg nieuwe natuur aan de Nieuwebaan in Bergen op Zoom ter compensatie woningbouw Heimolen.. We gingen een kijkje nemen bij de aanplant van de “nieuwe natuur” gelegen langs de Nieuwebaan in Bergen op Zoom. De Nieuwebaan is een onverharde weg die de Heimolen met het Zandven verbindt. Er is daar al veel “oude” natuur te vinden maar er zijn langs dat pad enkele perceeltjes die onbebouwd zijn en bij de landbouw in gebruik waren. De aanplant van de bomen en de struiken daar is het gevolg van het feit dat er langs de Heimolen een aantal woningen gebouwd mogen worden op een perceel landbouwgrond. Dat er gebouwd mag worden in het buitengebied ligt voor een deel aan het feit dat de Heimolen een typische “lintbebouwing” kent waarbij het lint enkele “gaten/lege plekken” kende. Die mogen onder bepaalde voorwaarden worden opgevuld met woningen. Dat mag echter enkel en alleen als er ook natuurcompensatie plaats vindt. Dus dat werd ook beslist en toegepast voor het project aan de Heimolen. Buro Tuin en Landschap (BTL) was bezig om de percelen te beplanten met een mooie variatie aan bomen en struiken. Het landschap achter de woningen is nu gevormd. Daarbij is een deel van de bovengrond weggehaald om het betreffende stuk te laten “vernatten”. Er is ook een paddenpoel gegraven. Maar ook kikkers en salamanders zijn welkom. Verder worden er een aantal notenbomen geplant die later ook nog eetbare produkten opleveren. Kortom het wordt een mooi en gevarieerd project waar niet alleen de bewoners van de nieuwe huizen wat aan hebben maar in feite een ieder die er naar toe wil gaan. Nu in november 2014 terwijl de werkzaamheden nog in volle gang zijn is er nog weinig groens te zien van de nieuwe natuur maar dat zal in de toekomst ongetwijfeld anders worden. Er zijn ook een aantal wandelpaden aangelegd. Straks wordt dit stukje natuur een openbaar parkje dat echter aansluit met een veelheid aan wandelmogelijkheden in de bestaande natuur in de directe omgeving. (uit BNDeSTEM) BERGEN OP ZOOM - Een 'gat' in de lintbebouwing van de buurtschap Heimolen ten zuiden van Bergen op Zoom kan binnenkort worden ingevuld, als de gemeenteraad daar geen bezwaar tegen heeft. Het college van burgemeester en wethouders is al akkoord met het invullingsplannetje. Dat omvat de bouw van acht woningen aan de zuidzijde van de Heimolen nabij de afslag met de Nieuwe Baan. Nu heeft die plek nog een agrarische bestemming (aspergeveld). Het college van B en W had het gebiedje al eerder aangewezen als een locatie die in aanmerking komt voor 'verdichting' van de woningbebouwing. De plaats wordt ingevuld via de 'ruimte voor ruimte'-regeling. Dat betekent dat de grondeigenaren er mogen bouwen, maar in ruil daarvoor ruimte moeten maken voor extra natuur. Dat laatste gebeurt aan de achterkant van de toekomstige rij woningen, langs de Nieuwe Baan. Dat deel van de nu nog agrarische grond wordt een stukje natuur. In totaal verbetert daardoor de ruimtelijke kwaliteit van het gebied, vinden B en W. Er wordt een wandelpad naar het natuurgebiedje aan de achterkant aangelegd. Langs de Heimolen blijft het 'groen' en de bomen daar blijven grotendeels staan.

Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010