Media 6 miljoen dode biggen niemand die er een traan om laat.

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=12399
  • 57
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1643 media
  • uploaded 10 april 2016

Weinigen treuren om de dood van 6 miljoen biggen en 100.000 koeien Merijntje beluisterde met gemengde gevoelens de berichten over het feit dat er jaarlijks 6 miljoen biggen een vroegtijdige dood sterven. Dat zijn er feitelijk 6 miljoen teveel maar biggensterfte is niet voor 100% te voorkomen. Bij de burger komen dergelijke berichten keihard binnen of ze gaan het ene oor in en het andere uit afhankelijk van het feit waarmee ze op dat moment mee bezig zijn. “Varkens in Nood” luidde de noodklok en vroeg daarmee om aandacht voor het probleem. Ook zeugenhouders ervaren dat probleem en hebben niets aan een dode big. Zij zijn ermee gebaat dat zoveel mogelijk biggen verkocht kunnen worden. Merijntje beseft dat het probleem vooral in dat woordje “verkocht “schuilt want hoe meer biggen de zeugenhouder kan afleveren of zelf in de eigen vleesvarkenshouderij kan opleggen hoe goedkoper hij kan werken. Meer biggen per zeug en het lijkt de zeugenhouder nooit genoeg. Was men destijds al blij met 20 afgeleverde biggen per zeug per jaar. Nu is dat geleidelijk aan opgelopen tot nabij de 30 a 35 biggen en het streven is naar nog meer. Een zeug is ook maar een zeug en heeft beperkte mogelijkheden om in de beginperiode na het werpen van de biggen melk te produceren. Ze heeft een beperkt aantal tepels en dan zijn er bij veel biggen altijd een paar die aan de “achterste Mem “liggen en dus minder melk binnen krijgen en daardoor minder florissant groeien. Merijntje beseft ook wel dat niet alle geboren biggen even sterk uit de zeug te voorschijn komen. Zwakkelingen krijgen met zoveel broertjes en zusjes tegelijkertijd weinig kans om aan te sterken. Het bericht dat er 6 miljoen biggen per jaar vroegtijdig de dood vinden haalt het nieuws en bereikt de consument. Maar Merijntje ziet ook dat nieuws nooit lang vers blijft want dat wordt nu alweer overschaduwd door het nieuwe nieuws dat er mogelijk binnenkort tot 100.000 melkkoeien vroegtijdig naar de slachtbank moeten. De melkveehouder die het treft heeft volgens de wet en de mestwetgeving meer koeien dan hij grond heeft waarop mest kan worden uitgereden. Dus wordt hij verplicht dit recht te trekken. Of hij verwerft meer grond of hij vermindert in een noodgreep het aantal koeien. Merijntje vraagt zich af hoe een dergelijk ingreep genoemd mag of kan worden. Mogen we praten over gewoon slachten of afslachten of zijn het noodslachtingen. Feit blijft dat er in versneld tempo veel rundvlees op de markt zal komen. Zou dat misschien een aanleiding kunnen zijn om rundvlees van wat taaiere kwaliteit als stoofvlees in kiloknallers op de markt te kunnen brengen? Het idee van “kiloknallers “kan niet worden verboden is onlangs nog vastgesteld dus de weg staat voor een iedere open om er mee aan de slag te gaan. Merijntje denkt dat weinig consumenten een traan zullen laten om de dood van die biggen en al helemaal niet huilen om de koeien als ze met een brede glimlach en een kiloknaller vlees de supermarkt uitlopen.

Categorieën: Varkens, Algemeen, Platteland, Overig
Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010