Categorieën Pluimvee Youp van 't Hek probeert via Bucklerkunstje en dierenhitlers het varkensvlees in de ban te doen

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=12879
  • 180
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1651 media
  • uploaded 18 augustus 2017

Youp van ’t Hek tracht met een “Bucklerkunstje”en “DierenHitlers” de varkenshouderij om zeep helpen (video)

Merijntje uit Halsteren verdenkt Youp van ’t Hek ervan dat hij via het zgn. Bucklerkunstje de consumptie van varkensvlees en het bestaan van varkenshouders de grond in wil boren.

Destijds maakte Youp het drinken van alcoholvrij bier “Buckler” belachelijk en alleen iets voor watjes. Echte mannen drinken bier met alcohol en anders kunnen ze het beter laten was zijn betoog. Het gevolg was dat de verkoop van Buckler dramatisch instortte en het produkt van de markt verdween dit tot verdriet en schade voor Heineken Brouwerijen. Youp heeft het gewaagd om onze varkenshouders in een column te vergelijken met “dierenhitlers” en daarbij laten weten dat hij niets moet hebben van dat soort vlees dat wordt geproduceerd door “dierenhitlers. Varkenshouders die Hitlermethoden hanteren zegt hij dus.

Merijntje mag toch veronderstellen dat Van ’t Hek een man is die nadenkt over hetgeen hij schrijft en publiceert. Daarom verdenkt Merijntje hem er sterk van dat hij via deze laag bij de grondse en volkomen ongepaste manier probeert de varkensvleesconsumptie aan te vallen. In het blad “De Trog” van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders wordt daartegen namens alle varkenshouders een verweer geschreven maar of dat arrogante kereltje Van ‘Hek zich daar wat van zal aantrekken durft Merijntje te betwijfelen. Verder trekken de verschillende grote stalbranden algemene aandacht en Merijntje ziet deskundigen en dwazen hierover hun mening geven.

Feit blijft dat het een verschrikkelijk gebeuren is dat zowel de varkens- en pluimveehouder diep in de ziel treft. Merijntje bemerkt echter dat nu de beschuldigende vinger weer wordt gewezen naar de varkenshouder omdat hij niet genoeg gedaan heeft om brand te voorkomen en de varkens geen vluchtweg heeft geboden om te ontsnappen. Merijntje is er van overtuigd dat geen enkele veehouder gebaat is bij een stalbrand en dat hij of zij het vreselijk vinden als de dieren op deze wijze te vroegtijdig aan hun einde komen.

Merijntje schrijft opzette “te vroegtijdig” want het is feit dat al deze verbrande dieren op de nominatie stonden om geslacht te worden en dus dan via die weg ook de dood zouden hebben gevonden. Nu wordt er ook door de varkenshouders gepleit voor een grondig onderzoek om na te gaan hoe het is vermijden dat er brand ontstaat en als dat dan wel ontstaat hoe de dieren uit de stallen kunnen worden geëvacueerd.

Merijntje vreest dat de uitkomst zal zijn dat veel oudere veestallen aangepast zullen moet worden hetgeen vaak niet mogelijk is of veel te veel zal kosten. Wanneer ze dan niet meer te verzekeren zijn of de overheid verplichtingen tot aanpassing op gaat leggen zal dat de doodsteek betekenen voor veel van die bedrijven. Velen zullen dan in hun vuistje lachen en vol leedvermaak toezien hoe de bedrijven worden gedwongen te sluiten waardoor ze hun doel via deze weg hebben bereikt om de varkenshouderij in Nederland een pootje te lichten.

Show More

More Media in "Pluimvee"

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010