Categorieën Schapen Laat de gekloonde koeien maar komen in de stal

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=12660
  • 119
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1651 media
  • uploaded 28 oktober 2016

Laat de kloon(en) maar komen in de koeienstal

Merijntje las met aandacht het bericht over het gekloonde hondje dat voorpagina nieuws werd in Nederland. Gelijkertijd ontstond de discussie of klonen wel verantwoord is en of de mens zomaar op de stoel van de Schepper kan gaan zitten. Dat met het hondje was in zekere zin een mediastunt dat was opgeklopt en georganiseerd door een commerciële TV zender.

Merijntje ziet wel mogelijkheden voor de agrarische sector. Het is al eerder een keer op het toneel gevoerd met het schaap Dolly. Ook toen veel ophef en de tegenstanders waren blij met feit dat het in slecht afliep met de gezondheid van dat gekloonde schaap. Zie je wel, zeiden ze in koor, Dat wordt niks en is maar goed dat het in ons land niet is toegestaan.

Merijntje denkt dat de wetenschap niet is tegen te houden en dat klonen van dieren over een onbekend aantal jaren commercieel zal worden omarmd. Er zitten veel mogelijkheden in voor de melkveehouderij waarbij dan o.a. topkoeien aan de “lopende band” kunnen worden vermenigvuldigd. Merijntje ziet commerciële instellingen zoals we nu de KI stations en fokverenigingen hebben die in een soort” reageerbuizen of kunstmoeders” de klonen tot wasdom brengen en als levende wezens op de wereld zetten.

De mens is begiftigd met innovatie en honger naar kennis en weten. Dus zal het klonen door niemand kunnen worden tegengehouden en zal het op gepaste wijze worden gebruikt. Merijntje denkt dat het ook kan worden in gezet om organen te klonen zodat de mogelijk komt dat er harten, longen, levers, nieren, etc, etc kunnen worden gekloond als ware het een 3D printer.

Voorlopig zijn de kosten om te klonen nog te hoog en zal het voor een commercieel gebruik nog geen toepassing kunnen vinden. Naarmate de tijd verstrijkt zal het ook met die kosten de goede kant uitgaan. Het zijn allemaal interessante ontwikkelingen die in het rijtje van KI, embryotransplantatie, geslachtsbepaling , genenmanipulatie, 1000 gram groei per dag en 15.000 kg melk per koe per jaar, etc, etc kunnen worden gezet.

Misschien dat het ook ooit nog eens eindigt in een melkproductie machine die uit gras en mais en buitenlucht gewoon melk produceert zoals ook wordt geëxperimenteerd met kunstvlees en waarbij dan ook aldus het klonen overbodig zou kunnen worden en we “en passant” van het mestprobleem zijn verlost. Lang leve de Toekomst…..

Show More

More Media in "Schapen"

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010