Categorieën Buitenland Dankzij onze boeren is hier geen giro 555 nodig

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=12826
  • 94
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1651 media
  • uploaded 31 maart 2017

Dankzij onze boeren is hier geen “giro555”nodig

Merijntje uit Halsteren heeft te doen met de hongerlijdende mensen in een deel van Afrika. De gedachte dat je geen eten hebt voor je kinderen en voor jezelf moet beklemmend zijn. Nederland werd er met de neus op gedrukt vanwege de actie giro555 waarbij ruim 30 miljoen euro werd ingezameld om de hongerenden te hulp te komen. Merijntje denkt dat de Nederlanders zich gelukkig mogen prijzen met de aanwezigheid in hun land van een efficiënte landbouwproduktie en hard werkenden boeren en tuinders. Merijntje hoop dat de komende regering daar rekening mee zal houden en geen maatregelen gaat treffen die de bedrijfsontwikkeling van land en tuinbouw gaan belemmeren. De aanwezigheid van de partij Groen Links aan de onderhandelingstafel stelt agrarisch Nederland niet gerust. De honger bijv. in Zuid Sudan is een gevolg van een oorlogssituatie tussen verschillenden leiders die elkaar het licht in de ogen niet gunnen en doelbewust honger gebruiken als een wapen in de strijd.

Merijntje weet dat de laatste keer dat er honger in ons land werd geleden in de Oorlogswinter van 1944/45 plaats vond. Gelukkig is er daarna nooit meer honger geleden en beschikt ons land over een keur aan gevarieerd voedsel dat voor iedereen meer of min betaalbaar is. In de jaren 1845-1850 heerste er vanwege de mislukking van de aardappeloogsten grote honger in Ierland. Duizenden mensen stierven en miljoenen ontvluchtten het land en trokken voor het merendeel in volgepropte vrachtschepen naar de Verenigde Staten van Amerika.

Merijntje ziet een parallel tussen de huidige vluchtelingenstroom die via wrakke bootjes de Middellandse zee oversteken en de Ierse landverhuizers (vluchtelingen) die met naar schatting 5000 overtochten met grote schepen zonder enig comfort de 5000 kilometer lange tocht maakten om de oceaan over te steken naar het “beloofde” land de USA. Merijntje hoopt dat het geld dat is bijeengebracht op de juiste wijze zal worden besteed en er niet noodgedwongen door de grillen van de bestuurders daar veel aan de strijkstok zal blijven hangen.

Merijntje is ook van mening dat de eigen leiders in die landen en vaak zwelgen in onrechtmatig verkregen rijkdom zich het lot van hun burgers zouden moet aantrekken en zelf hulp zouden moeten bieden in plaats van elkaar proberen een kopje kleiner te maken.

Show More

More Media in "Buitenland"

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010