Categorieën Geiten Boeren worden weer de maat genomen

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=11538
  • 957
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1651 media
  • uploaded 2 februari 2014

Boeren worden weer de maat genomen Merijntje bekeek de berichten in de kranten van de afgelopen week waarbij boeren werden genoemd en waren betrokken. Hij werd er niet zo vrolijk van want het waren berichten die de boeren nu niet direct in een positief daglicht stellen. Het waren berichten waarin een dosis achterdocht was gemixt met betrekking tot het gedrag en de bedrijfsvoering van boeren en tuinders. Zo fronste Merijntje zijn wenkbrauwen over het feit dat er een onderzoek komt naar de invloed op gezondheid van de burger die in de buurt van intensieve veehouderijbedrijven woont. Dat onderzoek wordt dan toegespitst op een gebied in Oost Brabant en Noord Limburg waar veel intensieve veehouderij aanwezig is. Merijntje houdt zijn hart vast over de eventuele uitkomsten want onderzoekers willen scoren en resultaten laten zien. Met de huidige zeer verfijnde meetmethode zal er mogelijk gevonden worden dat het mogelijk is dat bij zeer langdurige blootstelling enige vorm van schade zou kunnen ontstaan maar dan moet die betrokken burger wel een gezegende leeftijd bereiken van 200 jaar en iedere dag buiten komen. Merijntje denkt dat de onderzoekers zich veel moeite kunnen besparen en gewoon eens moeten bekijken hoe de veehouder en zijn gezin er fysiek uitzien. Dat is een goed ijkpunt maar ja dat zal wel te eenvoudig zijn en dan zijn ze veel te snel klaar. Gevolg van dergelijke onderzoeken kan zijn dat er weer nieuwe regels worden opgelegd aan de inrichting en uitvoering van een intensief veehouderijbedrijf met alle mogelijke daaraan verbonden extra kosten voor de bedrijfsvoering. Verder las hij dat er ook een onderzoek komt naar de invloed op de gezondheid van de burger die vlak bij een akker woont waar de boer noodgedwongen geregeld moet spuiten om zijn gewas te beschermen. Er kan enige drift optreden die een minuscuul deel van het middel richting de woonhuizen doet drijven. Dat is dan vaak ook nog goed te ruiken. Zulke zaken zijn nauwelijks te vermijden maar vormen geen gevaar voor de burger. Merijntje denkt dat het een goed idee zou kunnen zijn om als akkerbouwer alle e-mailadressen of mobiele telefoonnummers van de buurtbewoners bij die akker te verzamelen en ze dan voor dat hij gaat spuiten even een waarschuwing te sturen zodat ze desgewenst ramen en deuren kunnen sluiten om er zeker van te zijn dat ze er geen last van hebben. Maar ook zo'n onderzoek is weer een uiting van achterdocht ten aanzien van de akkerbouw dat gevoed wordt door de groep lieden die alle gewasbeschermingsmiddelen zonder enige aarzeling "gif" noemen. En verder las Merijntje berichten over mestfraude, sluiting van de grens door Rusland voor ons varkensvlees en geruchten dat er weer ergens paardenvlees was gemengd met rundvlees en dan nog het bericht dat boeren gevoelloos een deel van die arme ganzen dood willen schieten omdat ze schade berokkenen aan hun gewassen. Merijntje laat het allemaal maar even bezinken en komt tot de conclusie dat we als agrarische sector nu eenmaal onder een vergrootglas liggen en daar rekening mee moeten houden of we het leuk vinden of niet. Toch blijft het boer of veehouder zijn een prachtig beroep of beter gezegd een passie waarbij nu eenmaal geld moeten worden verdiend om die hobby en passie te kunnen blijven uitoefenen.

Show More

More Media in "Geiten"

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010